Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Korskiego oferuje kompleksową i fachową obsługę podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapewnia profesjonalną pomoc radcy prawnego optymalnie dostosowaną do potrzeb i możliwości finansowych klientów, indywidualne podejście do spraw, zaangażowanie i poświęcenie na najwyższym poziomie. Wszelkie porady prawne są udzielane w formie konsultacji, wyjaśnień.

Misją Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej w szczególności:

W zakresie prawa cywilnego:
 • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień m.in. wobec zakładów ubezpieczeń
 • sprawy o zapłatę, EPU, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnych, ochrona własności, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności
 • prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe, testamentowe), postępowanie spadkowe, dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku
 • roszczenia z zakresu czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia
 • prowadzenie spraw lokalowych, eksmisyjnych
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących umów
W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego:
 • rozwody i separacje
 • sprawy alimentacyjne
 • podział majątku
 • sprawy związane z ustaleniem praw do opieki nad dziećmi
W zakresie odzyskiwania należności i windykacji:
 • przedsądowe dochodzenie niespłaconych należności
 • postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego 
 • uczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych
 • uczestnictwo w postępowaniach upadłościowych, restrukuryzacyjnych
 • mediacja
W zakresie prawa gospodarczego i handlowego:
 • doradztwo w zakresie najdogodniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • rejestrowanie działalność, zakładanie i obsługa spółek, reprezentowanie w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędów Skarbowych, GUS, ZUS
 • pomoc w zakresie postępowań likwidacyjnych
 • opracowywanie statutów i regulaminów
W zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego:
 • upadłość konsumencka
 • postępowania restrukturyzacyjne
 • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia należności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
Ponadto:
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony praw człowieka, prawa pracy
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych, pism sądowych i pozasądowych, a także reprezentacja przed wszelkimi organami orzekającymi w szczególności: w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, podatkowych, przed organami administracji publicznej
 • obsługiwany podmiot może również uzyskać poradę prawną przez telefon oraz drogą elektroniczną.


Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna RM-Bi
Oprogramowanie: AstarCMS